Oferta Handlowa PUP "PINUS" Sp. z o.o.


Produkcja - Production :
  Drewno konstrukcyjne:
  • wiezby dachowe (wedlug projektu), rafter framing
  • krawedziaki,
  • belki - beam.
Kantowki
  Tarcica - Lumber :
  • tarcica nieobrzynana - dowolna grubosc,
  • tarcica obrzynana 19-50 mm,
  • stolarka,
  • tarcica suszona.
Tarcica
Uslugi :
  • uslugowe przecieranie surowca,
  • uslugowe suszenie tarcicy,
  • impregnacja tarcicy.

Firma jest zainteresowana zakupem surowca swierkowego, sosnowego.
Firma jest zainteresowana zakupem surowca sosnowego, swierkowego.
powrot na strone glowna